akimoju

akìmoju adv., akýmoju, akymóju K 1. R, tuojau, bematant: Šį darbą akìmoju galima atlikti Skr. Akýmoju nubėgo ir padarė Klp. 2. tiesiai, aklai, nesidairydamas: Eik akymóju per laukus stačiai, kur akys mo[ja], žiūri J. 3. iš akies: Tik nieko nereikia daryti akimoju .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • akimoju — aki̇̀moju prv. Aki̇̀moju suvókėme, kad mùs sẽka …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • akiplotu — akìplotu adv., akyplotu 1. žr. akimoju 2: Eik akyplotu, t. y. kur akys mato, ant nuomonės J. 2. žr. akimoju 3: Jo dalyvavimas visokiuose leidiniuose dar sunku akiplotu apimti ir teisingai įvertinti Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akimojis — akìmojis sm. (1), akymojis (1), akimojis (1) 1. žr. akimirksnis: Tasai paukštis vienu akìmoju dingo Al. O akìmojy vėl antroj pusėj kelio ėjo BsV143. Miestą tuomi akymoju ir iš nežinių užpuldinsiu RBJer15,8. 2. nuožiūra: Teip jis, dešimtvyrių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akipločiu — akìpločiu adv. žr. akimoju 3: Jis apsiėmė nupjauti avižas akìpločiu (be apskaičiavimo) Vl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akiūmojoj — adv. žr. akimoju 1: Jiedvi, tai nugirdusios, ypačiai paskujoji, akiūmojoj tėvo balso paklusus, kedelius paleido BsMtII57 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akiūmoju — adv. KII95 žr. akimoju 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.